1. Úvod
  2. Finance & Faktury

Finance & Faktury

  • Rozpočet projektu

    U každého projektu můžeš nastavit finanční rozpočet. Všechny výkazy nad úkoly se v něm potom projeví. Přečti si více informací...
  • Rozpočty u todo listů

    U vytváření To-Do listu nebo při jeho editaci můžeš nastavit jeho budget neboli rozpočet. Od něj se potom postupně ukrajují...
  • Můžu ve Freelu fakturovat?

    Ano, můžeš. Freelo je napojené na fakturovací služby Fakturoid, iDoklad a Vyfakturuj. Podívej se jak fakturační nástroje napojit: Fakturoid iDoklad Vyfakturuj...