1. Úvod
  2. Práce s projekty
  3. Export / Stáhnout CSV
  1. Úvod
  2. Práce s úkoly
  3. Export / Stáhnout CSV

Export / Stáhnout CSV

Někdy je potřeba sdílet data s kolegy, klienty nebo nadřízenými jinak než ve Freelu. Občas se hodí poslat data v tradiční tabulkové podobě. Nebo si jen vytisknout některé řádky na offline poradu. Nyní lze exportovat buď samostatný To-Do list nebo celý projekt. Exporty najdeš v trojtečkovém menu.

Exporty

Export jednoho To-Do listu

Potřebuješ si zkopírovat existující strukturu To-Do listu? Nemusíš ji přepisovat, stačí si ji vyexportovat. Funkci Exportovat najdeš u každého To-Do listu vlevo od jeho názvu v trojtečkovém menu.

Zvol si, co všechno má export obsahovat.

Vyexportovanou strukturu To-Do listu vlož jako šablonu přes funkci Přidat více prvků při tvorbě nového To-Do listu. Tohle je velký pomocník při vytváření typově podobných projektů a To-Do listů.

Hotový export To-Do listu.

Export všech To-Do listů

Ukázka jak exportovat celý projekt.

Stáhni si CSV soubor (tabulka / excel)

CSV export To-Do listu

CSV soubor je vhodný pro přeposílání kolegům či nadřízeným. Jedná se o export v tabulkovém formátu. V reportu se zobrazí název Projektu, To-Do listů, Úkolů, odkaz na To-Do list a další informace o úkolech.  Po kliknutí na tlačítko Stáhnout (CSV) na daném To-Do listu se automaticky stáhne soubor CSV.

CSV formát obsahuje – název projektu, To-Do listu, úkolu, hypertextový odkaz, stav úkolu, řešitele, termíny, informace o vytvoření, autora, počet komentářů, počet podúkolů, počet dokončených podúkolů, atd…

CSV export celého projektu

Aktualizováno 22.1.2021

Byl tento článek užitečný?

Související články