1. Úvod
  2. Práce s úkoly
  3. Jak uživateli přiřadit úkol

Jak uživateli přiřadit úkol

Přiřazením úkolu nebo podúkolu uživateli říkáš, že po něm chceš, aby ho vyřešil nebo ho alespoň začal řešit. Úkol lze přiřadit vždy jen jedné osobě.

Nově umí Freelo přiřadit uživatele i k podúkolům, tak můžeš delegovat jednotlivé činnosti a rozdělit úkol mezi více řešitelů.

Jakmile má úkol uživatel jednou přiřazený, tak dostává upozornění o různých stavech úkolu. Třeba když někdo úkol okomentuje, změní termín nebo přidá podúkol. E-mailová a další upozornění si můžeš nastavit, jak potřebuješ.

Přiřadit úkol uživateli můžeš několika způsoby

Když úkol vytváříš

Při vytváření nového úkolu přejdi k části Kdo úkol řeší, kde vybereš konkrétního uživatele. Jako řešitele úkolu můžeš vybrat pouze jednoho uživatele. Následně je nutné kliknout na Uložit.

Animace jak přiřadit řešitele k novému úkolu.
Animace jak přiřadit řešitele k novému úkolu.

Když odepisuješ na komentář v diskuzi úkolu

Nad úkoly většinou probíhá diskuze. Můžeš přidat komentář a zároveň úkol předat na dalšího kolegu. Řešitele změníš zaškrtnutím Úkol řeší… a vybereš nového řešitele, následně klikni na Uložit.

Změnit řešitele úkolu můžeš přímo přidání nového komentáře.
Změnit řešitele úkolu můžeš přímo přidání nového komentáře.

Tímto způsobem můžeš změnit řešitele i bez přidání komentáře. Pod textovým polem pro komentář jen uprav řešitele, termín nebo vykazuj a klikni na Uložit.

Rychlé přiřazení úkolu sobě

Pomocí klávesové zkratky můžeš rychlostí blesku přiřadit úkol sám sobě. Stačí, když myší najedeš na úkol a stiskneš klávesu M. Stejným způsobem můžeš sebe jako řešitele úkolu odebrat.

Ukázka přiřazení úkolu sobě přes klávesovou zkratku.
Ukázka rychlého přiřazení úkolu sobě přes klávesovou zkratku.
TIP: Přiřazení podúkolů na pár kliknutím

Rychlé přiřazení sobě přes klávesovou zkratku myš nad podúkolem + M funguje také pro přiřazení podúkolů. Stejným způsobem se můžeš jako řešitel podúkolu také odebrat.

Na stránce s To-Do listem a úkoly

Na řádku úkolu klikni na Přiřadit/Termín… a rovnou vyber řešitele úkolu, případně i termín.

Animace jak přiřadit řešitele úkolu na detailu projektu.
Animace jak přiřadit řešitele úkolu na detailu projektu.

Pokud používáš kanban/sloupcové zobrazení, tak řešitele úkolu nastavíš přes ikonu tužky pro editaci.

Jak přiřadit řešitele k úkolu v kanbanu.
Jak přiřadit řešitele k úkolu v kanbanu.
TIP: Vždy přiřazuj úkol konkrétnímu člověku

Nepřiřazené úkoly často zapadnou. Proto vždy vyber a přiřaď řešitele, který jej dokáže nejrychleji posunout k dokončení.

Přečti si více o tom, jak fungují upozornění v aplikaci a notifikace e-mailem na aktivity u projektů a úkolů.

Hromadné přiřazení řešitele

Můžeš nastavit jednoho řešitele hromadně pro všechny úkoly v daném To-Do listu. Když jsi kurzorem na názvu To-Do listu, zobrazí se ikona tužky pro editaci.

Nastavení řešitele pro všechny úkolu v To-Do listu.
Nastavení řešitele pro všechny úkolu v To-Do listu.

Následně se zobrazí editační okno, kde můžeš přejmenovat To-Do list, nastavit termín pro všechny úkoly najednou a nebo řešitele, pro všechny stávající úkoly najednou.

Animace jak nastavit jednoho řešitele pro celý To-Do list.
Animace jak nastavit jednoho řešitele pro celý To-Do list.
Pozor! Přiřadí se i podúkoly.

Akce Přiřadit všechny úkoly danému uživateli mu přiřadí nejen úkoly, ale i všechny podúkoly.

Výchozí řešitel To-Do listu

Pokud úkoly v daném To-Do listu řeší vždy ten samý člověk, můžeš ho nastavit jako výchozího řešitele úkolů. Díky tomu bude automaticky přiřazený jako řešitel k nově zadaným úkolům třeba z e-mailu.

Klikni na trojtečkové menu vlevo od názvu To-Do listu a zvol Nastavit sledování a řešitele…

Výchozí řešitel v To-Do listu.
Výchozí řešitel v To-Do listu.

V následujícím formuláři v sekci Výchozí řešitel úkolů zvol uživatele, kterému se budou přiřazovat nově vytvořené úkoly v To-Do listu a nezapomeň dát Uložit.

Nastavení výchozího řešitele v To-Do listu.
Nastavení výchozího řešitele v To-Do listu.
Aktualizováno 9.6.2021

Byl tento článek užitečný?

Související články