1. Home
  2. Práce s To-Do listy
  3. Kopírování/Přesun To-Do listů

Kopírování/Přesun To-Do listů

Občas se stane, že potřebuješ z jednoho projektu přesunout nebo zkopírovat jeden nebo více celých To-Do listů i se všemi úkoly a informacemi v nich. Funkci Kopírování a Přesun najdeš u každého To-Do listu vlevo od názvu To-Do listu v trojtečkovém menu.

Kopírovat To-Do list

To-Do listy lze kopírovat jak v rámci jednoho projektu, tak do jiných projektů. Při kopírování si můžeš vybrat, zda chceš kopírovat komentáře, soubory, dokončené úkoly a nebo jestli chceš zachovat přiřazené uživatele u úkolů.

TIP:

Kopírování typově stejných úkolů či procesů efektivně nahradí vytvořené šablony. Při vytváření nového úkolu pak stačí vložit úkol nebo i celý To-Do list ze šablony..

Přesunout To-Do list

To-Do list se přesouvá mezi projekty s kompletním obsahem úkolů s komentáři, soubory, podúkoly, termíny a přiřazenými uživateli.  

To-Do list můžeš přesunout i v rámci jednoho projektu.

Updated on 9.10.2019

Was this article helpful?

Related Articles