1. Home
  2. Souhrny a reporty
  3. Přehled výkazů

Přehled výkazů

Přehled výkazů je skvělým souhrnem, který ti ukáže vykázané částky nad projekty, na kterých jsi pracoval ty a tví kolegové. Pokud jsi totiž Vlastníkem projektu, uvidíš zde i výkazy všech osob, kteří se na projektu podílejí.  Jako Přizvaný uživatel můžeš sledovat pouze své vlastní výkazy.

Klikni na Reporty > Výkazy v hlavním horním menu.

V horní liště klikni na Reporty > Výkazy.

Ve filtrech si zvol měnu, uživatele, projekt a časové období, za které chceš souhrn všech výkazů vidět.

Tabulka přehledu výkazů.
TIP: Chceš víc detailů?

Když klikneš na modrý název projektu, dostaneš se přímo na detail projektu. Pokud je u výkazu vyplněná poznámka, můžeš si zobrazit detail, za co daný výkaz přesně je.

Mrkni na popisek výkazu v poznámce.

Export přehledu

Výkazy je možné stáhnout do počítače jako CSV soubor a udělat z nich podklad pro fakturaci. Klikni na odkaz Stáhnout report a soubor se uloží do výchozího adresáře v tvém PC a otevřít v jakémkoli tabulkovém editoru.

CSV soubor = Excel

CSV soubor není nic jiného než obyčejná tabulka. Umí jej přečíst Excel nebo ho můžeš importovat do Google Dokumentů. Exporty lze tak jednoduše přes Excel třeba uložit jako PDF. To pak můžeš třeba poslat klientovi k faktuře.

Updated on 29.1.2021

Was this article helpful?

Related Articles