1. Home
  2. Souhrny a reporty
  3. Přehled výkazů

Přehled výkazů

Přehled výkazů je skvělým souhrnem, který ti ukáže vykázané částky nad projekty, na kterých jsi pracoval ty a tví kolegové. Pokud jsi totiž Vlastníkem projektu, uvidíš zde i výkazy všech osob, kteří se na projektu podílejí.  Jako Přizvaný uživatel můžeš sledovat pouze své vlastní výkazy.

Klikni na Reporty > Výkazy v hlavním horním menu. Ve filtrech si zvol uživatele, projekt a časové období, za které chceš souhrn všech výkazů vidět.

Tabulka přehledu výkazů.

Výkazy je možné také stáhnout do počítače jako .csv soubor a udělat z nich podklad pro fakturaci. Klikni na odkaz Stáhnout (CSV) a soubor se uloží do výchozího adresáře v tvém PC. Obvykle to bývá adresář Stahování, pokud jsi nezvolil jinak.

CSV soubor = Excel

CSV soubor není nic jiného než obyčejná tabulka. Umí jej přečíst Excel nebo ho můžeš importovat do Google Dokumentů. Exporty lze tak jednoduše přes Excel třeba uložit jako PDF. To pak můžeš třeba poslat klientovi k faktuře.

Updated on 4.11.2019

Was this article helpful?

Related Articles