Přesun úkolu

Úkol můžeš přesnout v jednom To-Do listu, mezi To-Do listy nebo z projektu na projekt.

Jak přesunout úkol v rámci jednoho projektu

Po najetí na řádek úkolu se vpravo za jeho názvem objeví šipka, se kterou můžeš celý řádek posouvat jak v rámci jednoho To-Do listu, tak i mezi ostatními To-Do listy v projektu.

Okamžitě po puštění řádku se poloha úkolu uloží.

Animace přesunu úkolu mezi To-Do listy.

Jak přesunout úkol mezi projekty

Přesouvání mezi projekty se dělá přes kontextové menu (tři tečky) v levé části úkolu. Vybereš volbu Přesunout, v následujícím okně zvolíš Projekt, To-Do list a klikni na Přesunout úkol.
POZOR! Pokud máš u úkolu vykázaný čas/peníze, tento výkaz zůstane u původního projektu.

Okno pro přesun úkolu mezi projekty.
TIP: Když má projekt hodně To-Do listů…

Tenhle způsob přesouvání se hodí i pro přesun úkolu v rámci velkého projektu s hodně To-Do listy a úkoly.

Upozornění: Když přesouváš úkol z projektu někoho jiného…

Pokud přesouváš úkol z projektu, který vlastní někdo jiný, tak ti Freelo nabídne pouze jeho projekty.

Úkol můžeš přesouvat také ve sloupcovém zobrazení To-Do listů, tzv. kanban boardu:

Přesouvání úkolů mezi sloupci.

TIP: Mrkni také jak přesunout celý To-Do list.

Updated on 29.1.2021

Was this article helpful?

Related Articles