1. Home
  2. Finance & Faktury
  3. Rozpočet projektu

Rozpočet projektu

U každého projektu si můžeš nastavit, pokud jsi Kapitán nebo Správce, finanční rozpočet a časový fond daného projektu.

Při vytváření nového projektu si můžeš nastavit měnu, kterou chceš u projektu používat. Defaultně je nastavena měna v CZK. Kromě CZK si můžeš nastavit ještě EUR a USD. S vybranou měnou bude následně počítáno v rozpočtu, při měření nákladů a fakturaci.

Nastavení měny při zakládání projektu.
Změna měny projektu

Měnu v rozjetém projektu už nelze měnit. Vždy si předem při zakládání projektu rozmysli, v jaké měně chceš projekt po celou dobu vést.

První nastavení Rozpočtu projektu uděláš přes ikonu ozubeného kola (nastavení) v pravé horní části na detailu projektu. Rozpočet a jeho stav pak najdeš také v této oblasti. Pokud už máš nějaký nastavený nebo už existují nějaké výkazy, tak se můžeš prokliknout a nastavit opakované rozpočty a ruční nulování času a peněz.

Nastavení rozpočtu na detailu projektu.

Součet všech výkazů na projektu se od rozpočtu odečte. Nastavená celková částka a čas (rozpočet projektu) se potom zabarvují do zelena nebo červena podle toho, kolik je aktuálně vykázáno času a peněz na úkolech. Pokud je čas nebo nastavená částka překročena, zabarví se do červena. Zelená barva značí nepřekročený rozpočet.

Ukázka překročeného rozpočtu.
Ukázka nepřekročeného rozpočtu.

Opakovaný rozpočet

Na detailu rozpočtu klikneš na nastavení / opakování rozpočtu a zaškrtneš checkbox Opakovaný rozpočet. Následně si zvolíš datum, kdy se bude rozpočet nulovat a po kolika měsících. Potom už jen stačí stisknout uložit a rozpočet se bude opakovat.

Hodí se když:

  • každý měsíc budeš pracovat pro klienta 10 hodin
  • s klientem máš smluvenou fixní sazbu a chceš si kontrolovat, že neproděláváš a nepracuješ víc než máš

Zobrazení opakovaného rozpočtu na detailu rozpočtu.

Ruční nulování finančního rozpočtu a časového fondu

Na detailu rozpočtu můžeš ručně rozpočet a časový fond vynulovat, ale veškeré výkazy a historie nulování zůstanou zachovány.

Ukázka vynulovaného rozpočtu.
Žádný vynulovaný rozpočet ani časový fond se ti neztratí a spolu s výkazy zůstanou přehledně v historii rozpočtů v detailu rozpočtu.
Tip:

  • jednotlivé To-Do listy mohou mít své rozpočty 
  • vykazování času a nákladů nad úkoly ti umožní sledovat finanční stránku projektu

Kdo vidí rozpočet

Přístup k rozpočtu, výkazům a fakturaci má vždy pouze Kapitán projektu a jím určení Správci projektu. Vidí výkazy všech uživatelů, mohou nastavit hodinovku apod.

Každý uživatel jinak vidí pouze své vlastní výkazy a hodinovku.

Updated on 22.1.2021

Was this article helpful?

Related Articles