1. Úvod
  2. Finance & Faktury
  3. Rozpočty u To-Do listů
  1. Úvod
  2. Práce s To-Do listy
  3. Rozpočty u To-Do listů

Rozpočty u To-Do listů

Rozpočet To-Do listu ti zpřehlední čerpání reálných finančních a časových zdrojů. Od rozpočtu se postupně ukrajují výkazy úkolů patřící do To-Do listu.

TIP:

Představ si To-Do list jako kampaň, na kterou máš 10 000 Kč. Aby kampaň proběhla, je potřeba vytvořit a vyřešit několik úkolů. Ty přiřadíš svým kolegům nebo i sobě. Nad úkoly si vykazujete strávený čas nebo finanční náklady. Během prací tak můžeš sledovat, jak se postupně z nastaveného rozpočtu ukrajuje a zda celá kampaň nemíří do červených čísel.

Rozpočet (budget) To-Do listu nastavíš při vytváření To-Do listu nebo při jeho editaci, pokud jsi Kapitán nebo Správce projektu.

Ukázka již nastaveného rozpočtu To-Do listu.

Podívej se jak vykazovat odpracovaný čas nebo náklady a jak si nastavit rozpočet celého projektu.

Aktualizováno 29.1.2021

Byl tento článek užitečný?

Související články