1. Úvod
  2. Finance & Faktury
  3. Rozpočty u todo listů

Rozpočty u todo listů

U vytváření To-Do listu nebo při jeho editaci můžeš nastavit jeho budget neboli rozpočet. Od něj se potom postupně ukrajují výkazy úkolů patřící do To-Do listu.

Ukázka rozpočtu To-Do listu.

Jak nastavit rozpočet To-Do listu

Při vytváření nového To-Do listu

Nastavení rozpočtu To-Do listu při jeho vytváření.

Při editaci To-Do listu

Animace změny rozpočtu existujícího To-Do listu.

K čemu je rozpočet To-Do listu

Rozpočet To-Do listu ti zpřehlední čerpání reálných finančních a časových zdrojů.

Příklad použití rozpočtu To-Do listu

Představ si To-Do list jako kampaň na kterou máš 10 000 Kč. Aby kampaň proběhla, je potřeba vytvořit a vyřešit několik úkolů. Ty přiřadíš svým kolegům nebo i sobě. Nad úkoly si vykazujete strávený čas nebo finanční náklady. Během prací tak můžeš sledovat, jak se postupně z nastaveného rozpočtu ukrajuje a zda celá kampaň nemíří do červených čísel.

Podívej se jak vykazovat odpracovaný čas nebo náklady.

Poslední změna: Červenec 11, 2019

Pomohla ti tato nápověda?

Související články nápovědy