1. Home
  2. Práce s To-Do listy
  3. Sledující a řešitel nad To-Do listem

Sledující a řešitel nad To-Do listem

Přes trojtečkové menu To-Do listu můžeš k To-Do listu nastavit sledující uživatele a výchozího řešitele. Díky této funkci můžeš ovlivnit, kteří uživatelé budou dostávat notifikace o změnách (jako okomentování úkolu, nový úkol v To-Do listu nebo dokončení úkolu, …).

Možnost nastavení sledování a řešitele u To-Do listu.
Možnost nastavení sledování a řešitele u To-Do listu.
Nastavení sledování a výchozího řešitele.
Nastavení sledování a výchozího řešitele.

V praxi se tato funkce hodí například v kanbanu, kde jsou To-Do listy nastavené dle stavu úkolů (např. Inbox, Rozpracováno, Hotovo). Uživatelům můžeš nastavit sledování To-Do listu Rozpracováno a kdykoliv se přesune úkol z Inboxu do Rozpracováno, uživatelé dostanou notifikaci a budou mít tak přehled, na čem se už začalo pracovat.

Ukázka sledování To-Do listu v praxi.
Ukázka sledování To-Do listu v praxi.
Animace přesunutí úkolu a ukázka notifikace o přesunu.
Animace přesunutí úkolu a ukázka notifikace o přesunu.

 

Zapnout sledování To-Do listu

Hodí se, když chceš:

  • Aby uživatelé věděli o každém novém úkolu v To-Do listu
  • Aby uživatelé dostávali informace o změnách

Nastavení sledování To-Do listu uživatelům.
Nastavení sledování To-Do listu uživatelům.

Po vybrání možnosti Zapnout sledování To-Do listu se zobrazí výběr uživatelů. Označení uživatelé se přidají do sledování existujících i nových úkolů.

Pomocí možnosti Zapne sledování již existujících úkolů výše vybraným uživatelům můžeš vypnout nebo zapnout sledování současných úkolů v To-Do listu, které jsi právě přidal nebo odebral ze sledování.

Výchozí řešitel úkolů

Nastavení výchozího řešitele úkolů v To-Do listu.
Nastavení výchozího řešitele úkolů v To-Do listu.

Pomocí možnosti Výchozí řešitel úkolů můžeš nastavit uživatele, který bude defaultně přiřazený jako řešitel nových úkolů v celém To-Do listu.

 

Updated on 29.1.2021

Was this article helpful?

Related Articles