1. Úvod
  2. Práce s To-Do listy
  3. Sledující a řešitel nad To-Do listem

Sledující a řešitel nad To-Do listem

Přes trojtečkové menu To-Do listu můžete nad To-Do listem nastavit sledující uživatele a defaultního řešitele. Díky této funkci můžete ovlivnit, kdo všechno z ostatních uživatelů bude dostávat notifikace o změnách (jako třeba přesun úkolů z jednoho To-Do listu do jiného, okomentování úkolu, dokončení úkolu, …) u úkolů v daném To-Do listu. Uživatelé tak budou mít lepší přehled, na čem se pracuje a v jakém je to stavu.

Možnost nastavení sledování a řešitele u To-Do listu.
Nastavení sledování a výchozího řešitele.

V praxi se tato funkce hodí například v kanbanu, kde máte To-Do listy nastavené dle stavu úkolů (např. Inbox, Rozpracováno, Hotovo). Uživatelům můžete nastavit sledování To-Do listu Rozpracováno a kdykoliv se přesune úkol z Inboxu do Rozpracováno, uživatelé dostanou notifikaci a budou mít tak přehled, na čem se už začalo pracovat.

Ukázka sledování To-Do listu v praxi.
Animace přesunutí úkolu a ukázka notifikace o přesunu.

 

Zapnout sledování To-Do listu

Hodí se, když chcete:

  • aby uživatelé věděli o každém novém úkolu v To-Do listu
  • aby uživatelé dostávali info o změnách

Nastavení sledování To-Do listu uživatelům.

Po vybrání možnosti Zapnout sledování To-Do listu se zobrazí výběr uživatelů. Označení uživatelé se přidají do sledování existujících i nových úkolů.

Pomocí možnosti Zapne sledování již existujících úkolů výše vybraným uživatelům můžete vypnout nebo zapnout sledování současných úkolů v To-Do listu, které jste právě přidali nebo odebrali ze sledování.

Výchozí řešitel úkolů

Nastavení výchozího řešitele úkolů v To-Do listu.

Pomocí možnosti Výchozí řešitel úkolů můžete nastavit uživatele, který bude defaultně přiřazený jako řešitel nových úkolů v To-Do listu.

 

Aktualizováno 24.9.2020

Byl tento článek užitečný?

Související články