1. Úvod
  2. Začátky s Freelem
  3. Slovníček Freelo pojmů pro celou posádku

Slovníček Freelo pojmů pro celou posádku

Názvosloví bývá občas matoucí, hlavně při zavádění nové aplikace do týmu, pro který je to něco úplně jiného než doposud. Máme pro tebe připravený slovníček Freelo pojmů a názvů funkcí, aby měla celá posádka při práci jasno.

Projekt

Projektem se označuje nejnadřazenější jednotka. Je to jakási složka na To-Do listy, úkoly a podúkoly. Nějaké velké téma nebo třeba klient, kterému se jako firma nebo jednotlivec věnujete. Můžeš mu vytvořit poznámku, připnout soubory a informace, lze mu nastavit termín, budget, štítek pro snadnější hledání nebo snadno přizvat uživatele.

Archivovaný projekt

To je projekt, který už je dokončený nebo se na něm zrovna nepracuje. Není aktivní, proto se nezapočítává do limitu projektů. Pokud jsi vlastník, můžeš aktivní projekt archivovat a pak i znovu kdykoliv obnovit.

Vlastní projekt

Vlastní projekty jsou takové projekty, které jsi založil ty nebo někdo jiný pověřený pod tvým účtem, tedy Projekťák.

Přizvaný projekt

To je projekt, ke kterému jsi byl přizván a podílíš se na něm, ale nevytvořil jsi ho ty. Ten se ti samozřejmě nepočítá do tvých aktivních projektů. Počítá se do aktivních projektů pouze jeho vlastníkovi.

To-Do list

To je soubor několika úkolů, které jsou potřeba řešit v rámci části projektu. Můžeš jich v projektu mít, kolik jen chceš a super funkcí je nastavení rozpočtu To-Do listu nebo práva přístupu uživatelů.

Úkol

Úkol je už konkrétní krok k řešení, může být přiřazen uživateli, úkolu se dá nastavit priorita, přidat popis, nahrát soubory, nastavit termín a dá se trackovat – měřit čas, který jsi nad úkolem strávil. Úkol umožňuje i snadnou a přehlednou diskuzi. Úkoly jsou zkrátka vše, co je potřeba udělat v rámci To-Do listu.

Opakovaný úkol

To je úkol, kterému jde nastavit pravidelné opakování. To může mít jakoukoliv podobu, každý den, každý týden nebo třeba první pondělí v měsíci.

Podúkol

Podúkol je podrobněji rozepsaná struktura úkolu do jednotlivých bodů – podúkolů. Zkrátka to, co je potřeba v rámci úkolu splnit. Takový checklist, aby se na nic nezapomnělo. Podúkoly můžeš taky přiřazovat řešitelům.

Šablona projektu

Šablona je takový předpřipravený projekt (vlastně spíš proces) s To-Do listy, úkoly a podúkoly pro účely nějaké opakované činnosti. Máme plno předpřipravených šablon z různých oblastí, které by se mohly hodit a nebo si můžeš vytvořit úplně vlastní šablony na míru tvým potřebám.

Kapitán projektu

Kapitán neboli vlastník projektu je ten, pod jehož účtem je projekt založený. Jeho projekty se započítávají do limitu aktivních projektů. Možný počet aktivních projektů se odvíjí od typu tarifu.

Projekťák

Projekťák je uživatel pověřený kapitánem zakládat projekty pod jeho účtem a zvát do nich uživatele.

Správce projektu

Správce může vidět a dělat u projektu to samé, co kapitán / vlastník – vidí všechny výkazy uživatelů u projektu, To-Do listy, hodinkovy, může přizvat a odebrat ostatní uživatele. Každý projekťák se automaticky stává správcem v projektech, které vytvoří.

Time tracking

Time tracking je stopování času stráveného nad úkolem. Můžeš si k němu nastavit i hodinovou sazbu a pak jednoduše fakturovat čas strávený příslušnou prací.

Štítek

Štítek slouží k označení úkolů, aby šly snadněji vyhledat ty, které jsou si něčím podobné. Štítky se dají použít třeba jako status, v jaké fázi úkol zrovna je (např. – Začínáme, Rozpracováno, Čeká na schválení). Štítky jsou docela šikovným nástrojem a můžou hodně pomoci v organizaci, jsou totiž barevné a tím pádem jsou vidět na první pohled.

Štítek projektu

Štítky (viz. výše) lze přiřadit i projektu pro snadnější orientaci a kategorizaci, když máš hodně projektů. Super je označit si stejným štítkem projekty například od stejného klienta. Projekty se pak dají podle štítků snadno vyfiltrovat i ve výkazech a následně rovnou jednoduše fakturovat.

Report

Report je záznam o vykonané práci. Ve Freelu může být ve formě souhrnu vykázaného času, finančních nákladů nebo třeba dokončených úkolů.

Výkaz

Výkaz je čas strávený nad úkoly a související finanční náklady úkolů.

Výkazy k fakturaci

Sekce, která funguje jako první část k vytvoření Freelo faktury. Výkazy tady můžeš označit za vyfakturované a pak pomocí aplikací Fakturoid, iDoklad nebo Vyfakturuj jednoduše vytvořit řádnou fakturu.

Faktury

Faktury ve Freelu označují výkazy jako vyfakturované. Je to jakási pseudofaktura, aby bylo ve Freelu jasné, co je vyfakturované a co ještě ne. Pak je ještě potřeba použít systémy Fakturoid, iDoklad, Vyfakturuj nebo jiný fakturační software, který používáš a vytvořit reálnou fakturu.

Souhrny

To jsou grafické zpracování dokončených úkolů, vykázané částky nebo času, které můžeš různě filtrovat.

Trial

Trial je 14denní bezplatná verze bez omezení, kterou dostaneš ihned po registraci. Slouží pro vyzkoušení Freela bez jakýchkoliv omezení. Po 14 dnech máš ještě týden na rozhodnutí, jestli chceš zůstat ve Free verzi nebo si vybrat některý z placených tarifů.

Changelog

Changelog je stránka, kde najdeš všechny novinky, aktualizace a vylepšení Freela chronologicky tak, jak se v aplikaci objevily.

Roadmap

Je to směr, kterým se Freelo ubírá na základě tvojí zpětné vazby a naší vize. Zahrnuje naplánované změny, vylepšení a nové funkce, které plánujeme do Freela přidat.

Historie změn

Historie je takový changelog úkolu. Ukazuje všechny aktivity, co se u úkolu udály od jeho založení. Například dokončení, okomentování, přidání podúkolu, změna názvu, přidání štítku a podobně. Historii změn najdeš buď v detailu úkolu na pravé straně nebo v trojtečkovém menu úkolu.

Notifikace

Notifikace je upozornění o tom, že se v projektu stalo něco, co by se tě mohlo týkat. Upozornění chodí i na e-mail, ale to si můžeš nastavit podle sebe.

Nastavit připomínku

Nastav připomínku úkolu na jakýkoliv den a čas, abys na něj nezapomněl. Freelo tě pak upozorní formou notifikace. Hodí se to třeba pokud sis notifikaci přečetl a nechceš na ni reagovat hned, ale až později.

Priorita úkolu

Úkol může mít žádnou, nízkou, střední nebo vysokou prioritu. Slouží to k určení důležitosti úkolů – některé jsou zkrátka důležitější než jiné. V To-Do listu je priorita vidět na první pohled, takže díky ní máš lepší přehled.

API klíč

API klíč slouží k propojení Freela s ostatními službami nebo naprogramování vlastní nadstavby. Nachází se v nastavení profilu.

Importy

Do Freela se dají importovat projekty, které jsou už vytvořené v aplikacích Trello nebo Basecamp 2. Díky importům bude nalodění na Freelo jednodušší a rychlejší.

Sdílet přes veřejný odkaz

To-Do listy a diskuze u úkolů se dají sdílet přes veřejný odkaz. Ten snadno vygeneruš a pošleš třeba klientovi nebo dodavateli. Hodí se hlavně v případě, když chceš ukázat část projektu někomu, kdo ve Freelu není a ani nechce být (nebo ho tam nechceš mít).

Záznamy přihlášení

Záznamy přihlášení jsou informace o posledních přihlášení tvého profilu na všech zařízeních. Je to pro tebe taková bezpečnostní kontrola. Najdeš ho v nastavení svého profilu v sekci Záznamy přihlášení.

Aktivní přihlášení

To je sekce, kde vidíš trvalé přihlášení účtu na různých zařízeních. V této sekci se můžeš ze zařízení odhlásit, pokud už to zařízení nepoužíváš nebo ses někde odhlásit zapomněl.

Dvoufázové přihlášení (2FA)

To je bezpečnější postup přihlášení, kdy kromě hesla potřebuješ k přihlášení ještě mobilní telefon. Tedy kromě e-mailu a hesla po tobě bude Freelo ještě chtít kód z SMSky nebo můžeš použít Google authenticator.

Kalendář

Úkoly s termínem se zobrazují v kalendáři, kde je lze snadno plánovat a posouvat termíny. Můžeš využít měsíční, týdenní, denní zobrazení nebo chronologicky jako agendu. Díky kalendáři budeš mít přehled o všech termínech úkolů napříč projekty.

Agenda

Je to souhrnný týdenní přehled úkolů den po dni a je součástí stránky Kalendáře.

Sekce projektu

Sekce jsou části projektu, které jsou většinou značené červenými nadpisky v detailu projektu. Můžeš měnit jejich pořadí podle toho, co je pro tebe důležitější nebo nějaké sekce nemusíš mít zobrazené vůbec.

Připnuté informace

Připnuté informace je sekce projektu, kde jsou shromážděné přidané odkazy, poznámky, úkoly nebo cokoliv jiného důležitého související s projektem.

Poslední aktivity u projektu

To je sekce, kde vidíš, co všechno se za poslední dobu v projektu událo.

Diskuze

To je část projektu, kde se zobrazují poslední komentáře v diskuzích u úkolů napříč projektem.

To-Do listy

To je důležitá sekce projektu, kde se zobrazují všechny To-Do listy se všemi úkoly.

Uživatelé

To je sekce, kde vidíš všechny uživatele v projektu. Můžeš tu nastavovat práva ostatním uživatelům nad To-Do listy a jejich hodinovou sazbu, pokud jsi Kapitán (Vlastník) nebo Správce projektu.

Soubory

V sekci Soubory jsou dokumenty, pdfka, obrázky a vůbec všechny přílohy, které byly k projektu nahrány do úkolů a jejich diskuzí / komentářů.

Poznámky

To je sekce, kde se nacházejí všechny textové poznámky přidané k projektu.

Tak už je jasněji na obzoru? Kdyby ne, napiš nám a naše posádka ti ráda poradí!

Aktualizováno 22.1.2021

Byl tento článek užitečný?

Související články